<div align="center"> <h1>Akcja Katolicka diecezji Sandomierskiej</h1> <h3>Akcja Katolicka diecezji Sandomierskiej</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.michal-ostrowiec.sandomierz.opoka.org.pl/ak/index.php" rel="nofollow">http://www.michal-ostrowiec.sandomierz.opoka.org.pl/ak/index.php</a></p> </div>